تبلیغات

تصویر ثابت

اسطوره های ایرانی - شكست شاه مازندران و بازگشت ایرانیان
تاریخ : شنبه 14 آبان 1390 | 11:55 ق.ظ | نویسنده : احمد شمس
رستم بعد از نبرد با دیو سپید به نزد ایرانیان برگشت و با خون جگر دیو سپید دیده شان را برگرداند.و اولاد به رستم گفت حال نوبت تو است كه به پیمانت عمل كنی.رستم پیامی به شاه مازندران فرستاد كه اگر تسلیم شود زنده می ماند ولی اگر مقاومت كند كشته میشود.شاه مازندران حاظر به تسلیم نشد و نبرد سختی میان ایرانیان و دیوها درگرفت و بعداز هفت روز نبرد ایرانبان بر دیوها چیره گشتند و شاه مازندران به دست رستم كشته شد و رستم رو به كیكاووس كرد كه حالا باید فرماندهی مازندران را به اولاد دهی.و اولاد بر تخت شاهی مازندران نشست.سرانجام ایرانیان به ایران بازگشتند و رستم به نزد زال و رودابه بازگشت و به خاطر این پیروزی ایرانیان جشن گرفتند.