تبلیغات

تصویر ثابت

اسطوره های ایرانی - خوان هفتم
تاریخ : شنبه 14 آبان 1390 | 11:41 ق.ظ | نویسنده : احمد شمس
رستم شب هنگام به خانه ی دیو سپید رسید.دیو سپید در غاری بزرگ و تاریك زندگی می كرد كه درو تا دور آن لشكر دیوان پراكنده بود رستم به اولادگفت چگونه به دیو سپید دست یابم.اولاد گفت:اكنون شب است و باید روز بروی چرا كه بیشتر دیوان در روز به خواب میروند.پس پهلوان شب را استراحت كرد.صبح زود به غار حمله كرد و نگبانان را كشت و بعد وارد غار شد و با دیو سپید برآویخت.و بعداز درگیری زیاد رستم دیو سپید را بلند كرد وبر زمین زد و با خنجرش سینه اش را درهم درید وجگرش را از سینه اش بیرون كشید.