تبلیغات

تصویر ثابت

اسطوره های ایرانی - خوان دوم
تاریخ : شنبه 14 آبان 1390 | 09:38 ق.ظ | نویسنده : احمد شمس
صبح روز بعد هر دو تندرست و تازه نفس به راه خود ادامه دادند كه به بیابانها رسیدندشن های داغ و گرمای زیاد و تشنگی آب آنها را بسیار خسته و درمانده كرده بود هر دو مدتی را در بیابان سرگردان بدودند.و خستگی و تشنگی امان آنها رابریده بود.و رستم از خداوند درخواست آب كرد ودعا می كرد.و به راه خود ادامه داد كه در راه میشی را دید و با خود گفت كه حتما در این نزدیكی باید آب باشد.پس از طی كردن مسافت اندكی به آب رسیدند خود را سیراب و سرزنده كردند.و شب را در همان مكان به استراحت پرداختند.