تبلیغات

تصویر ثابت

اسطوره های ایرانی - خوان نخست
تاریخ : شنبه 14 آبان 1390 | 09:29 ق.ظ | نویسنده : احمد شمس
پس از رفتن رستم از سیستان به مازندران روزها وشبهای زیادی در سفر بودند و سرانجام نزدیك غروب برای استراحت ایستادند و رستم گورخری شكار كرد برای شام.مدت زمان اندكی از شب گذشت كه شیر پیل افكن و زورمند به نیستان آمد ولی خود را از دید رستم و رخش پنهان میكرد ولی رخش آگاه شد نخست به رخش حمله كرد و شیر و رخش با هم به جنگ آویختند كه رخش می خواست هم خود و هم رستم را از گزند دور بدارد.كه در این جنگ رخش آن شیر پیل افكن را نقش بر زمین كرد.