تبلیغات

تصویر ثابت

اسطوره های ایرانی - هفت خان رستم
تاریخ : شنبه 14 آبان 1390 | 09:20 ق.ظ | نویسنده : احمد شمس
كیكاووس پس از نوذر بر تخت شاهی نشست و به مازندران لشكر كشی كرد. مازندران ثروت زیادی داشت و این امر باعث لشكر كشی كیكاووس به مازندران شد.شاه مازندران از شنیدن لشكركشی ایرانیان سریعا دیو سپید را آگاه ساخت تا در مقابل لشكر ایران ایستادگی كند كه سرانجام این جنگ با شكست ایرانیان بود كه تمام پهلوانان ایران با كیكاووس در چنگ دیو سپید گرفتار و اسیر شدند.بعد از رسیدن خبر شكست ایرانیان به زال؛زال رستم را برای آزادی ایرانیان راهی جنگ با دیو سپید در مازندران كرد.