تبلیغات

تصویر ثابت

اسطوره های ایرانی - زال
تاریخ : شنبه 14 آبان 1390 | 08:40 ق.ظ | نویسنده : احمد شمس
 زال فرزند سام در زمان منوچهر است.سام به دلیل سپیدی موی زال او را در میان كوهستان رها می كند تا بمیرد ولی سیمرغ او را به لانه میبرد و پرورشش می دهد كه در بالای كوه البرز بود.پس از بزرگ شدن زال به میان آدمیان برمی گردد.پس از مدتی زال با رودابه دیدار كرد كه در دشت گلها بود و زال و رودابه با آن دیدار عاشق همدیگر شدند.ولی رودابه فرزند مهراب و از دودمان ضحاك بود و شاه ایران ازدواج آنان را صلاحیت نپذیرفت.بعد از اتفاقاتی زال و رودابه با هم ازدواج كردنند.مادر رودابه سیندخت نام داشت.حصل این پیوند رستم بود.