تبلیغات

تصویر ثابت

اسطوره های ایرانی - بدان ای اسکندر
تاریخ : جمعه 26 آبان 1391 | 10:38 ب.ظ | نویسنده : احمد شمس
بدان ای اسکندر پس از مرگ من......پس از ریزش اخرین برک من......توانی گشایی در پارس را......نهی بر سرت افسر پارس را......به تخت جم و کاخ شاهنشهانی......قدم چون نهی با دگر همراهان شوی غره{مغرور بودن}از خویشتن.......که ایران بس پرورد همچو من.