تبلیغات

تصویر ثابت

اسطوره های ایرانی - انوشیروان(عشق)
تاریخ : پنجشنبه 25 اسفند 1390 | 05:41 ب.ظ | نویسنده : احمد شمس
قدرتمندان عشق را ساختند، تا دیگران استفاده کنند
ضعیفان عشق را ساختند، تا ظلم بالاسری ها را تحمل کنند
اغنیا عشق را ساختند، تا فقرا محتاج بمانند
فقرا عشق را ساختند، تا زنده بمانند
عاقلان عشق را ساختند، تا دیوانگان را با آن خطاب کنند
دیوانگان عشق را ساختند، تا عاقلان را مسخره کنند
پسرها عشق را ساختند، تا سرپوش هوس هایشان کنند
دخترها عشق را ساختند، تا آن را برای خود قفس کنند
و انسان ها عشق را ساختند، تا وجه تمایزی با حیوان کنند