تبلیغات

تصویر ثابت

اسطوره های ایرانی - ایران و یونان
تاریخ : شنبه 13 اسفند 1390 | 10:06 ب.ظ | نویسنده : احمد شمس

 

دشمنی ایران و یونان باستان

 

جنگهای بزرگ ایران و یونان بعد از كوروش در گرفت اما اساس آن در دوره ی كوروش گذاشته شدو آنچه سبب بروز دشمنی بین ایران و یونان شد رقابت شدید اقتصادی در منطقه ای بود كه در قدیم نامهای مختلفی داشت و امروز به اسم مدیترانه خوانده می شود.

هنوز 6 سال كامل از رسیدن مرز غربی ایران به سواحل مدیترانه نگذشته بود كه ((پلوتی سن)) نویسنده اهل آتن گفت ایران به تجارت ما خیلی لطمه زده است و با ادامه ی این روند  تجارت ما از بین خواهد رفت و ما اگر بخواهیم تجارت خود رادر دریایی كه از دریای سیاه تا مدخل اقیانوس اطلس ادامه داردحفظ نماییم باید یك نیروی دریایی قوی به وجود آوریم.

این گفته كه در 25  قرن قبل از این به زبان آورده شده مانند حرفی است كه تا نیم قرن قبل هم به زبان می آوردندو می گفتند هر دولت كه می خواهد بر دریا حكومت كند  باید نیروی دریایی قوی داشته باشد.

تا وقتی كه كوروش بود یونانی ها نتوانستند كه یك نیروی دریایی قوی به وجود بیاورند و آن كارها را بعد از مرگ كوروش و آغاز سلطنت كمبوجیه شروع نمودند.

علت اینكه یونانیان نتوانستند در دوره سلطنت كوروش یك نیروی دریایی قوی به وجود آورنداین بود كه كوروش با یونانیان  قراری گذاشت  مبنی بر اینكه یونانیان حق ندارند كشتی هایی بسازند كه دارای ظرفیت بیش از 70 بشكه باشد.كوروش می دانست كشتی هایی كه ظرفیت آن از 70 بشكه تجاوز نمی كند یك كشتی جنگی قوی نیست و نمی تواند با امواج دریامبارزه كند و بیشتر در طول سواحل حركت می كند.

محدود شدن ظرفیت كشتی های جنگی یونانیان نه تنها نیروی دریایی سرزمین های یونان را ضعیف می كردبلكه برای یونیان موهن بود.

تا آن روز یونانی ها محكوم آسیایی ها شده بودند و بعد از اینكه مجبور گردیدند  شرط كوروش هخامنش را بپذیرند گرفتار عقده حقارت شدند و نسبت به ایرانیان كینه پیدا كردند.اما نمی توانستند خصومت خود را نشان بدهند تا اینكه شاه هخامنش زندگی را بدرور گفت و كمبوجیه جای او پادشاه شد.

 حکومت پارس

بیزارم از دشمنانت  ای سرزمین  آریا...كور باد نگاه آنكس كه دشمن توست ,ایران من... 

 

"ای كسانی كه امروز در بستر راحت غنوده اید آیا می اندیشید كه راحتی امروز شما مستلزم بردگی فردا می باشد و فردا آزاد خواهند زیست كه از راحتی امروز صرف نظر كنند؟        

 

                                                                             " كوروش هخامنش"