تبلیغات

تصویر ثابت

اسطوره های ایرانی - پایتخت های ایران در طول تاریخ
تاریخ : شنبه 1 بهمن 1390 | 11:23 ق.ظ | نویسنده : احمد شمس

فهرست پایتخت‌های ایران در طول تاریخ:

 • عیلامیان: آوان و ایذه و شوش.
 • مادها: هگمتانه.
 • هخامنشیان: هگمتانه، شوش و تخت جمشید.
 • سلوکیان: سلوکیه و انطاکیه.
 • اشکانیان: صددروازه و ایذه و تیسفون.

 • ساسانیان: بیشاپور، تیسفون شوشتر(زمستانی).کرمانشاه(تابستانی)
 • طاهریان: مرو و نیشابور.
 • صفاریان: زرنج.
 • علویان: آمل.
 • سامانیان: بخارا.
 • زیاریان: گرگان.
 • بوییان: شیراز.
 • غزنویان: غزنین و لاهور.
 • سلجوقیان: نیشابور، مرو، اصفهان و همدان.
 • اتابکان آذربایجان: تبریز.
 • اتابکان فارس: شیراز.
 • اتابکان لر: ایذه.
 • قراختاییان: کرمان.
 • خوارزمشاهیان: گرگانج.
 • ایلخانان: مراغه، سلطانیه و تبریز.
 • کرتیان: هرات.
 • مظفریان: یزد.
 • سربداران: سبزوار.
 • چوپانیان: تبریز.
 • جلایریان: تبریز و بغداد.
 • تیموریان: سمرقند و هرات.
 • قراقویونلوها: تبریز.
 • آق‌قویونلوها: تبریز.
 • صفویان: تبریز، قزوین و اصفهان.
 • افشاریان: مشهد.
 • زندیان: شیراز.
 • قاجاریان: تهران.
 • پهلوی‌ها: تهران
 • جمهوری اسلامی: تهران