تبلیغات

تصویر ثابت

اسطوره های ایرانی - بزرگی كوروش
تاریخ : دوشنبه 30 آبان 1390 | 01:47 ب.ظ | نویسنده : احمد شمس
زمانی كه اسكندر مقدونی پارسه{تخت جمشید}را به آتش كشید؛به طرف آرامگاه كوروش حركت كرد و زمانی كه به آنجا رسید به داخل آرامگاه رفت تا آنجا را به آتش بكشد در آرامگاه كتیبه ای وجود داشت كه به سه زبان:پارسی باستان،بابلی،ایلامی.كه چنین نوشته بود:ای انسان و ای رهگذر،هر كه باشی و از هركجا كه بیایی می دانم كه روزی خواهی آمد پس بدان من هستم كوروش پسر كمبوجیه كه این دولت وسیع را برای پارسیان بنیاد نهادم و از كوچ نشینان پارس بزرگ ترین ارتش را ساختم و بر چهار گوشه ی جهان حكمرانی كردم و مقدار خاكی كه تن بی جان مرا در بر گرفته بر آن رشك و حسد نبر  و نیز روزی این خاك تن بیجان تو را در خود جای خواهد داد.